§.1 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejsza Polityka prywatności ma na celu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa każdemu użytkownikowi Sklepu Internetowego ELOMA prowadzonego pod adresem Witryny: eloma.pl. Korzystanie z tej Witryny jest równoznaczne z akceptacją warunków Polityki prywatności.
 2. Administratorem danych osobowych jest LOGISTYKA JANUSZ ANTKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w 31-587 Kraków ul. Ciepłownicza 54 wpisana Krajowego Rejestru Sądowego przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO pod numerem KRS0000067144 NIP PL6782677776 REGON 351565316. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 3. Dane Osobowe zwane dalej jako Dane, to informacje o zidentyfikowanej, lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej takie jak: tożsamość, adres e-mail, hasło dostępu, adres osobisty (zamieszkania w przypadku Konsumentów lub siedziby w przypadku Przedsiębiorców), adres dostawy i numer telefonu, adres IP, dane o lokalizacji.
 4. Witryną jest serwis internetowy Sklepu prowadzony przez Administratora z adresem sklep.logistyka.biz.pl.
 5. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna odwiedzająca Witrynę lub korzystająca z usług i funkcjonalności opisanych w Polityce Prywatności.
 6. Dla interpretacji terminów stosuje się słownik Regulaminu Sklepu Internetowego LOGISTYKA MAGAZYNOWA (dostępnego na tej Witrynie), lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
 7. Administrator oświadcza, że dane osobowe są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z wymogami polskiego prawa, w tym także Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE RODO).
 8. Administrator oświadcza, że szanuje prawo do prywatności swoich Użytkowników dba o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 9. Dane osobowe podawane w formularzu rejestracji w Sklepie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

1.      Sprzedawca jest Administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto w Sklepie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, hasło dostępu, adres osobisty (zamieszkania w przypadku Konsumentów lub siedziby w przypadku Przedsiębiorców), adres dostawy i numer telefonu, adres IP.

2.      Sprzedawca jest także Administratorem danych osobowych Użytkowników zapisanych na newsletter.

3.      Dane osobowe przetwarzane są:

a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,

d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Użytkownika.

e. Po wyrażeniu zgody przez Użytkownika, także w celu marketingowym.

4.      Każda Użytkownik Witryny, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5.      Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w Witrynie i Sklepie jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@eloma.pl.

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Użytkowników po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora do retencji danych.
 2. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Klienta oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 3. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Klienta oraz innych jego danych innym podmiotom  takim jak:

a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, lub przez innego przewoźnika, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b.W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym

 1. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Administrator nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa i wymienionych w punkcie 12.
 3. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

1.      Witryna Sklepu: eloma.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

2.      Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

3.      Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Witryny Sklepu, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach Sprzedawca dokonuje korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

4.      Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Witryna stosuje pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy LOGISTYKA JANUSZ ANTKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA w celu optymalizacji działań.

5.      Na naszej Witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

6.      Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie:

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.

7.      Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których Użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

8.      Powyższy dokument obowiązuje jedynie na witrynie Sklepu sklep.logistyka.biz.pl. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności na innych stronach, łącznie z witrynami, do których kierują odnośniki zawarte w Sklepie na stronie sklep.logistyka.biz.pl. W przypadku korzystania z innych witryn prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności i polityką plików cookies,  ustaloną przez przeglądaną witrynę. 

9.      Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności przez odpowiednią modyfikację do powyższego zapisu. Wszelkie zmiany nie będą jednak naruszały podstawowej zasady bezpieczeństwa i ochrony danych użytkowników zgodnie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami.